privacy

Article

The EU Court’s Schrems II judgement – urgent revisiting of international personal data transfer mechanisms required

Wasn’t the MDR about More Data Required, and the same for the IVDR? Aren’t more and more devices running software that processes patient and user data? Isn’t the medical devices industry a very international business? Indeed – so the ability for companies working with the MDR and IVDR to transfer personal data internationally for all […]

Article

Digitalisering patiëntgegevens uitbesteden?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent onderzoek gedaan naar het digitaliseren van patiëntgegevens door ziekenhuizen. Het komt vaak voor dat externe bedrijven worden ingeschakeld voor dergelijke klussen. Dat mag ook, maar omdat het…

Article

Dwaaldetectie

Onderstaand artikel is op 11 mei 2016 gepubliceerd in de nieuwsbrief van eGPO. ‘Tijdens het juridisch inloopspreekuur in de Zorginnovatiewinkel op 13 april werd aan mij (Sofie van der Meulen, Axon science based…

Article

‘Privacyschild’ nieuwe basis voor gegevensoverdracht EU – VS?

Vorige week schreef ik dat er nog geen akkoord was omtrent een nieuw regime voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de VS en de EU. Tijdens de bijeenkomst van de Artikel 29-werkgroep…

Article

Safe Harbor: nog steeds rechtsonzekerheid over overdracht persoonsgegevens van EU naar VS

Binnen de zorg worden met het gebruik van nieuwe technologie, waaronder medische apps, steeds meer data – waaronder persoonsgegevens, verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld met diverse partijen. Worden de gegevens opgeslagen in…

Article

Medisch wetenschappelijk onderzoek in de knel

Brussel is bezig met nieuwe privacywetgeving om burgers beter te beschermen tegen grote dataverzamelaars. Maar bij onderzoekers en patiënten heerst onrust. Lees meer

Article

Euro update and Don't Lose The SME

While the medical devices and IVD regulation proposals trickle through the legislative process and people concentrate on details like I have done on this blog as well, it might be nice to…

Article

EU privacy requirements for (healthcare) apps – the Article 29 Working Party weighs in

The European Article 29 Working Party has just released its opinion 02-2013 on apps on smart devices. This detailed opinion provides very useful and detailed guidance for companies developing and distributing healthcare…

Navigate through our knowledgebase