Digitalisering patiëntgegevens uitbesteden?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent onderzoek gedaan naar het digitaliseren van patiëntgegevens door ziekenhuizen. Het komt vaak voor dat externe bedrijven worden ingeschakeld voor dergelijke klussen. Dat mag ook, maar omdat het om de verwerking van persoonsgegevens – waaronder medische gegevens van patiënten – gaat, komt direct de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) om de hoek kijken. Lees het volledige artikel op het MedZine Blog.


Navigate through our knowledgebase

Related articles

Article

Focus on the authorised representative

Last week we saw publication of the new MDCG guidance on the authorised representative under the MDR and the IVDR, MDCG 2022-16. My first impression: much about the ‘what’ and not so…

Read more

Article

The 2nd edition of The Enriched MDR and IVDR is available now

It took a while, but here it is: the 2nd edition of The Enriched MDR and IVDR, updated with developments from early april 2021 to early September 2022. The first edition of…

Read more

Article

The New Product Liability Directive(s) proposals and medical devices / IVDs

On 28 September the Commission adopted two related proposals for EU regulation of no-fault liability for defective products. One proposal updates the ‘old’ Product Liability Directive (PLD) from 1985 to make it…

Read more